Formueforvalter

Formueforvalter

Secure Capital lever af at beskæftige udelukkende de bedste ansatte, med mange års erfaring som formueforvalter. De har gjort det til deres mission at hjælpe kunderne med at foretage de sunde og gode investeringer, som giver langvarige afkast og god formueforvaltning.

 

Sådan klares formueforvalter jobbet bedst

En af de mest berømte teorier inden for formueforvalter jobbet er CAPM-teorien, der er udviklet i 1952 af Harry Markowitz. Teorien beskriver forholdet mellem risiko og forventet afkast, og tjener som model for prisfastsættelse af risikofyldte værdipapirer. Formueforvalter teorien siger at det forventede afkast af et værdipapir eller en portefølje er lig renten på en risikofri sikkerhed plus en risikopræmie.

En anden ofte brugt investeringsteori inden for formueforvalter branchen er den såkaldte YALE-model. Siden 1985 har denne teori og David Swensens tankegange foretaget væsentlige ændringer i asset-allokering mønsteret verden over. YALE-modellen bruges i særdeleshed ved alternative investeringer.

Er du interesseret i en formueforvalter der har styr på branchen og er uafhængig og uvildig, så kontakt Secure Capital. De er til, for at tage sig af lige præcis din formuepleje.

formueforvalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *