Alternative investeringer

Alternative investeringer

Alternative investeringer og den formueforvaltning der hører under denne, er ikke for alle klienter. Det afhænger helt af kundens ønsker og risikovillighed. Så længe de alternative investeringer foretages sikkert og med stor know-how er der dog gode muligheder i branchen, og Secure Capital arbejder dagligt med en stor række af kunder, der alle har succes inden for alternative investeringer.

 

Risikoer ved alternative investeringer

Det er vigtigt at bemærke, at kapitalværdien af, og indtægter fra alternative investeringer, kan gå op og ned løbende, lige som andre investeringsformer.

Investorer i alternative investeringer bør huske på, at disse produkter kan være meget spekulative og ikke er egnet til alle klienter.

Investorer bør sikre, at de forstår de elementer der er i alternative investeringer og fondens strategier og risici, før de beslutter, om de vil investere i sådanne alternative investeringer.

Alternative investeringer er generelt beregnet til erfarne og økonomisk avancerede investorer, der er villige til at bære de risici forbundet med sådanne investeringer, som kan omfatte tab af hele eller en væsentlig del af investeringen, manglende likviditet, forbud og/eller væsentlige begrænsninger på overførsel af interesser i fonden, manglende oplysninger om værdiansættelser og priser, forsinkelse i skat rapporteringer, samt blandt andet mindre regulering og højere gebyrer end investeringsforeninger.

Du bør konsultere din professionelle rådgiver hos Secure Capital, før du investerer i alternative investeringer.

Alle beslutninger vedrørende de skattemæssige konsekvenser af dine investeringer bør foretages i forbindelse med din uafhængige skatterådgiver.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *