Alternative investeringer

Alternative investeringer

Alternative investeringer har typisk en lav korrelation i forhold til standard aktivklasser, hvilket gør dem egnede til diversificering af porteføljen. På grund af dette, er mange store institutionelle midler såsom pensioner og private legater begyndt at afsætte en lille del af deres porteføljer, typisk mindre end 10%, til alternative investeringer såsom hedgefonde.

 

Omkostninger ved alternative investeringer og de skattemæssige overvejelser

Alternative investeringer er de ikke-traditionelle aktiver med potentiel økonomisk værdi, der ikke ville blive fundet i en standard investeringsportefølje. På grund af den ukonventionelle karakter kan værdiansættelse af nogle af disse aktiver være vanskelig, og man bør derfor altid alliere sig med uvildige eksperter, som Secure Capital.

Selvom alternative investeringer kan have høje indledende forudgående investeringer, er transaktionsomkostninger typisk lavere sammenlignet med traditionelle aktiver, på grund af lavere omsætning. Alternative investeringer der ansættes i en længere periode kan resultere i skattemæssige fordele, idet investeringer afholdt mere end 12 måneder er underlagt en lavere kapitalvindingsskat i forhold til kortsigtede investeringer.

Ønsker du uvildig formueforvaltning inden for alternative investeringer, så kontakt Secure Capital i dag. Så er du og din formue i trygge hænder.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *