Alternative investeringer

Alternative investeringer

De sidste år er alternative investeringer gået til vejrs, og har åbnet op for nye muligheder for investeringer af formuer. Alternative investeringer er en investeringstype i andre aktiver end aktier og obligationer og kontanter, som normalt går under betegnelsen ”traditionelle investeringer”.

 

Hvad er alternative investeringer og hvad kan de?

Udtrykket, alternative investeringer, er forholdsvist løst og omfatter bl.a. materielle aktiver såsom ædelmetaller, kunst, vin, antikviteter, mønter, eller frimærker samt visse finansielle aktiver, såsom fast ejendom, råvarer, privat egenkapital, værdipapirer, hedgefonde og venturekapital. Investeringer i fast ejendom og skovbrug er også ofte betegnet som former for alternative investeringer.

Secure Capital kan gennem deres investeringsrådgivning af alternative investeringer, hjælpe dig med at investere direkte i de attraktive, alternative investeringer og aktiver.  Alternative investeringer er stigende i popularitet, da man over en længere tidshorisont, vil kunne forvente at opnå sit afkastpotentiale.

Alternative investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *