Alternative investeringer

Alternative investeringer

 

Når der tales om investeringer og formueforvaltning, tænker de fleste mennesker på børsnoterede aktier og obligationer. Der er dog også en tredje mulighed, nemlig alternative investeringer. På trods af sit lidt oversete eksistensgrundlag, har alternative investeringer længe udgjort en vigtig og stigende andel af porteføljen hos mange professionelle formuerådgivere.

Alternative investeringer – Hvad er det?

Begrebet alternative investeringer er typisk en fællesbetegnelse for de investeringer, der ligger uden for de traditionelle, noterede værdipapirer som aktier og obligationer, som de fleste kender. Det kan for eksempel være ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug og private equity (aktier i unoterede selskaber). Alle disse alternative investeringer kan bidrage til at sprede risikoen i din portefølje af investeringer.

Historisk set har alternative investeringer givet et fornuftige afkast, og i lavrentemiljø, hvor renten på mange obligationer er meget lav eller endda negativ, kan alternative investeringer give et højere forventet afkast end obligationer. Det sker fordi alternative investeringer arbejder med en kompensation for, at de kan være sværere og mere tidskrævende at købe og sælge end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer.

Alternative investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *