Alternative investeringer

Alternative investeringer

Inden for de seneste år, er væksten inden for alternative investeringer gået til vejrs, og åbnet op for nye muligheder for investeringer. Alternative investeringer er en investering i andre aktiver end aktier og obligationer og kontanter, der går under betegnelsen, traditionelle investeringer.

Udtrykket, alternative investeringer, er forholdsvist løst og omfatter bl.a. materielle aktiver såsom ædelmetaller, kunst, vin, antikviteter, mønter, eller frimærker samt visse finansielle aktiver, såsom fast ejendom, råvarer, privat egenkapital, værdipapirer, hedgefonde og venturekapital. Investeringer i fast ejendom og skovbrug er også ofte betegnet som former for alternative investeringer.

 

Vælg alternative investeringer!

Valget inden for investeringsmuligheder er relativt begrænset. Udover verden af aktier, obligationer, ETF’er og andre færdigpakkede produkter, er der en hel verden inden for alternative investeringer, som Secure Capital gerne hjælper deres kunder med at blive klogere på.

Secure Capital kan gennem deres investeringsrådgivning, hjælpe dig med at investere direkte i de attraktive, alternative investeringer og aktiver.  Alternative investeringer er stigende i popularitet, da man over en længere tidshorisont, ville kunne forvente at opnå sit afkastpotentiale. Derudover er der en lav risiko på de alternative investeringer, som en investering i alternative investeringer kan tilbyde.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *