Alternative investeringer

Alternative investeringer

Alternative investeringer har selvsagt en anderledes risikoprofil end de traditionelle investeringsmuligheder. Derfor er afkastet nødvendigvis også anderledes, og det udvikler sig ikke i takt med fra de traditionelle aktier og obligationer. Investerer man sundt og professionelt i alternative investeringer, kan de derfor være nøglen til en stærk og stabil portefølje.

Forskellige alternative investeringer

Der findes forskellige alternative investeringerfor at øge formuen. Typisk deler man disse op i tre hovedkategorier:

Aktierelaterede alternative investeringer omfatter privat equity samt unoterede aktier i almindelige selskaber og i infrastrukturer. Disse kan også inkludere nødlidende kreditter, hvor formålet ofte er at overtage den nødlidende virksomhed.

De kreditrelaterede alternative investeringer omfatter kreditinvesteringer forskellige steder i kapitalstrukturen. Det kan være både sikre investeringer og de med en højere risiko.

Kreditrelaterede alternative investeringer er ofte foretaget gennem fonde og har lang investeringshorisont og lav likviditet.

Alternative investeringer i form af ejendomme omfatter både danske og udenlandske ejendomme. Fælles for alle tre kategorier af alternative investeringer, er at de kræver vigtig ekspertviden, for at kunne foretage de sunde alternative investeringer.

Alternative investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *