Alternative investeringer

Alternative investeringer

Begrebet alternative investeringer er typisk en slags betegnelse for den type af investeringer, der ikke falder ind under aktiver og obligationer og andre børsnoterede aktiver. Eksempler på alternative investeringer er unoterede aktier – så som private, equity og venture, men også hedgefonde, unoterede lån/gæld, ejendomme, vind/sol, eller landbrug og infrastruktur. Alle disse alternative investeringer, kan faktisk potentielt være med til at bidrage til at sprede risikoen i din portefølje af investeringer.

Mange typer af alternative investeringer

Der findes flere forskellige typer af alternative investeringer. De kan eksempelvis opdeles i 3 hovedkategorier:

  1. De aktierelaterede, som omfatter privat equity, der er en fælles betegnelse for de unoterede aktier i almindelige selskaber.
  2. De kreditrelaterede, som omfatter kreditinvesteringer forskellige steder i kapitalstrukturen. Her kan der være tale om eksempelvis at sikre sine investeringer med høj risiko.
  3. Alternative investeringer, som omfatter en bred vifte. Heriblandt ejendomme.
Alternative investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *