Alternative investeringer

Alternative investeringer

Når det kommer til formueforvaltning og investeringer generelt, er der en særskilt kategori, der betegnes som alternative investeringer.

Hos Secure Capital betegnes de alternative investeringer, som den form for investeringer, der ikke falder ind under traditionelle børsnoterede aktiver (som for eksempel aktier og obligationer).

 

Alternative investering og deres kendetegn

Alternative investeringer er blandt andet kendetegnet ved at være mindre likvide end børsnoterede aktier og obligationer. Dette er tilfældet, fordi alternative investeringer typisk ikke er et organiseret marked, som andre investeringer er det. Dette bevirker så også, at vurderingen af risiko og afkast kræver en helt særlig specialviden, hvis man skal have med alternative investeringer at gøre på en sikker og risikofri måde.

Hos Secure Capital er alternative investeringer et af deres specialer, og fordi disse investorer og rådgivere kan se det attraktive i denne form for investering, har de gjort det til et kompetencepunkt at kunne håndtere formueforvaltning i alternative investeringer, uden at kunden sætter en øget risiko ind på sine investeringer.

Eksempler på alternative investeringer er unoterede aktier (private equity og venture), ejendomme, hedgefonde, unoterede lån/gæld, vind/sol, landbrug og infrastruktur med mere.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *