Alternative investeringer

Alternative investeringer

Eksempler på alternative investeringer er for eksempel unoterede aktier (private equity og venture), ejendomme, hedgefonde, unoterede lån/gæld, samt vind/sol, landbrug og infrastruktur. I modsætning til almindelige investeringer og traditionel formueforvaltning, kræver alternative investeringer kompetencer og specialviden for at kunne blive en succes. Disse forudsætninger har de hos Secure Capital.

 

Fordele og ulemper ved alternative investeringer

Alternative investeringer forventes at give et højere og mere stabilt afkast end traditionelle børsnoterede aktiver. Derudover bidrager de til at sprede risikoen på flere investeringer.

Alternative investeringer svinger ikke i takt med de traditionelle investeringer, og er derfor mere stabile.

Markedet er mindre, og derfor giver alternative investeringer som regel et merafkast, der kompenserer for dette.

De enkelte investeringer adskiller sig typisk meget fra hinanden – også inden for samme kategori.

Denne form for investering kræver ofte en lang investeringshorisont.

Investeringen kræver en del forudgående analyse og typisk en aftale, der kan være juridisk kompliceret.

Alternative investeringer kræver typisk minimuminvestering på et tocifret millionbeløb.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *