Alternative investeringer

Alternative investeringer

For den erfarne og aktive formueforvalter kan alternative investeringer være et godt supplement med lav risikoprofil. Men ønsker du at investere i alternative investeringer er det vigtigt at du har den ekspertviden der skal til, for at kunne håndtere disse korrekt. Eller at du allierer dig med en formueforvalter. Secure Capital er en god, uvildig én af slagsen, hvor du får personlig rådgivning, gennemsigtighed og sikkerhed for pengene.

 

Alternative investeringer som speciale

Alternative investeringer er et af Secure Capitals specialer, og de investerer inden for blandt andet råvarer, hedgefonde og Private Equity (unoterede aktier). Her har de dygtige rådgivere og investorer den ekspertviden og erfaring der skal til, for at sikre dig at eventyret med alternative investeringer bliver en succes.

Alternative investeringer er for eksempel kendetegnet ved at være mindre likvide end børsnoterede aktier og obligationer, idet der typisk ikke er et organiseret marked for sådanne investeringer. Afkastet på dem er dog ofte relativt attraktivt, hvis man ønsker at arbejde med langsigtede investeringer. Samtidig er alternative investeringer en god mulighed for at brede porteføljerisikoen ud, da afkastet på de alternative investeringer ofte er bedre end ved børsnoterede aktier og obligationer.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *