Alternative Investeringer

Alternative Investeringer

Alternative investeringer er en type af aktiv, som ikke lægger sig op af de mere traditionelle investeringstyper som aktier, obligationer og kontanter. Alternative investeringer er ifølge Secure Capitals formueforvalter, blevet særdeles populære gennem årene. Dette skyldes, at det er en relativ sikker metode hvorpå, investorer kan vælge at investerer deres aktiver uden en høj risici. Dette betyder dog ikke, at man helt kan udelukke de traditionelle investeringer. Dog kan alternative investeringer tilbyde specielle attributter, der ikke sædvanligvis findes i disse traditionelle investeringer, som offentlige bestande, statslige- eller erhvervsobligationer. Disse alternative investeringer omfatter typisk en eller flere af følgende aspekter: Langsigtet, høj risiko (der er forbundet med et højere afkast) samt lav korrelation med traditionelle aktiver.

Alternative investeringer på verdensplan

I løbet af den seneste årrække, er alternative investeringer blevet så essentielt et element af formueforvaltning og af det globale finans- og verdensøkonomi, at det omsætter for flere billioner på verdensplan. Alternative investeringer spiller en så afgørende rolle rundt om i verden, at de alternative investeringer på verdensplan, er en del af et større, globalt kapitalmarked.

Alternative-investeringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *