Alternative investeringer

Alternative investeringer

Alternativ investeringer er et aktiv, der er ikke en del af de traditionelle investeringstyper, som de børsnoterede aktier og obligationer. Alternative investeringer omfatter bl.a. unoterede aktier, ejendomme, unoterede lån/gæld og hedgefonde. Alternative investeringer er ofte mindre likvide end børsnoterede aktier og obligationer.

 

Tænk alternativt!

Alternative aktiver har ofte et højt afkast i forhold til risikoen forbundet med dette. Dette betyder i praksis, at man forestiller sig, at investorer lettere kan sælge aktier og obligationer fremfor en flaske vin, da der kun er et begrænset antal villige købere på markedet inden for denne branche.

Dette betyder samtidigt, at estimatet af risiko og afkast i alternative investeringer kræver et særligt kendskab og er mere tidskrævende end at købe og sælge traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer.

Det er der hvor, at Secure Capital kommer ind i billedet, og hjælpe dig med alternative investeringer. Med en lav risiko og et højt afkast på alternative investeringer, som samtidig forløber over en relativ langvarig investeringshorisont, er det en klart fordel at investere en del af ens formueforvaltning i alternative investeringer, der i sidste ende kan give et mere attraktivt afkast.

Alternative-investeringer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *