Børneadvokat der forstår dit barn

Børneadvokat der forstår dit barn

En tvangsfjernelse er aldrig noget, der er rart for nogen parter i familien. Selvom en tvangsfjernelse er en sag, der omhandler et eller flere børn der kommer i klemme mellem forældre, kommune og retssystem, er det desværre ofte børnene, der oplever ikke at blive hørt. Større børn kan få det ekstra svært, idet de er store nok til at forstå, at der foregår ting som er alvorlige, men for små til at få deres stemme hørt. Her kan Høier § Pedersen Advokater hjælpe. Hvis et barn er fyldt 12 år, har det ret til gratis hjælp fra en børneadvokat, i forbindelse med tvangsfjernelsessager ved Børn og Ungeudvalget. Høier § Pedersen Advokater kan både hjælpe dig som forældre, ved at agere jeres advokat, men også dit barn i form af en børneadvokat.

Er der behov for en strafferetsadvokat

Måske beror tvangsfjernelsen på noget mere alvorligt. For eksempel, hvis der er tale om kriminalitet i familien, og en forælder bliver sigtet i en sag. Hvis dette er tilfældet, kan Høier § Pedersen Advokater hjælpe dig. Det første man bør gøre i et sådant tilfælde er at tage kontakt til en strafferetsadvokat. Her er der tale om en advokat, der i samråd med dig kan gennemgå det fremlagte materiale fra politiets efterforskning med dig og hjælpe dig til bedre at forstå din sag. Jo hurtigere du får taget kontakt til en strafferetsadvokat, jo hurtigere vil du kunne få den hjælp du behøver.

Børneadvokat der forstår dit barn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *