Differenstryk

Differenstryk

Differenstryk kan være forskellen mellem til- og afgangstryk i centralvarmeanlæg eller armaturer. Der kan for eksempel måles differenstryk i ventiler, varmevekslere, og lignende installationer. Også her kan differenstryk sommetider kaldes ved andet navn, for eksempel betegnelsen tryktab eller trykfald.

Et differenstryk er forskellen mellem to trykværdier. Differenstrykket angives som ∆p (delta p) og måles i bar, kPa eller mVS.

Et differenstryk er forskellen mellem fjernvarmens fremløb og returtrykket ved forbrugerens tilslutning til fjernvarmenettet, også angivet som ∆p = Pf – Pr. Af og til kan man også opleve at differenstryk udtrykkes eller skrives som drivtryk i stedet.

Når der angives et maksimalt differenstryk for en ventil, er det for at sikre ventilens lukkeevne.

Differenstryk

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *