Differenstryk

Differenstryk

I vores nye hus har der ikke været de store udfordringer. Hele flytningen er forløbet planmæssigt, huset står skarpt og det hele er kørt på skinner. Men for nyligt opstod der en situation med vores vandrør. Vi blev af eksperter rådet til at se nærmere på differenstryk. Hvad er det, spørger du måske dig selv? For det gjorde vi. Differenstryk defineres som trykværdien mellem to trykværdier. Når man måler differenstryk, angives forskellen mellem fjernvarmens fremløb og returtryk ved forbrugerens tilslutning til fjernvarmenettet. Alt dette blev altså en smule teknisk for os, og vi fik derfor hjælp af Klinger Danmark. Hos Klinger forstå de nemlig at sætte sig i kundernes sted. De forstår, at differenstryk nok ikke er alles spidskompetencer, men heldigvis er det en af deres.

Hvorfor er det vigtigt at måle differenstryk

Differenstryk anvendes i det man kalder flydende systemer. Man bruger det til at beregne forskellen på tryk forskellige steder i det pågældende system. Med differenstryk kan du for eksempel måle trykniveauer på forskellige punkter i vandrør. I nogle tilfælde kan man også måle forskellen mellem afgangstryk i centralvarmeanlæg. Her betegnes begrebet også sommetider som tryktab eller trykfald i stedet for differenstryk.

Differenstryk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *