Differenstryk

Differenstryk

Er du husejer er det vigtigt at du jævnligt tjekker din installation til fjernvarmen. Utætheder i installationen kan forårsage indtrængning af fjernvarmevand i badevand og i drikkevand, kan gøre at rørene kalker til og skabe et øget vandforbrug. Det er altså både miljøvenligt og økonomisk besparende at tjekke sin fjernvarmeinstallation for utætheder. Et af problemerne kan være dit differenstryk.

Om Differenstryk

Hvis du oplever ingen eller for lidt varmt vand kan der være mange årsager, lige fra for lav fremløbstemperatur og en utæt termostatblandeventil. Men der kan også være et for lille differenstryk. I så fald skal du kontakt fjernvarmeværket. Du kan også undersøge det direkte anlæg, hvor et for lille differenstryk blandt andet kan bevirke at du får for lille en ydelse.

Du kan med fordel installere en differenstryk regulator som afhjælper en del af de forventelige problemer omkring differenstryk. Her kan KLINGER Danmark være behjælpelige, idet de har mere end 100 års erfaring fra branchen, og lever af at dele ud af deres viden og know-how. Med KLINGER Danmark som din sparringspartner og leverandør er du sikker på ikke kun at få produkter af højeste kvalitet, men også masser af brugbare råd og vejledning i øjenhøjde med din egen erfaring og viden.

differenstryk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *