Differenstryk

Differenstryk

Et differenstryk er forskellen mellem to trykværdier. Differenstrykket angives som ∆p (delta p) og måles i bar, kPa eller mVS.

Om Differenstryk

Et differenstryk er forskellen mellem fjernvarmens fremløb og returtrykket ved forbrugerens tilslutning til fjernvarmenettet, også angivet som ∆p = Pf – Pr. Af og til kan man også opleve at differenstryk udtrykkes eller skrives som drivtryk i stedet.

Differenstryk kan også være forskellen mellem til- og afgangstryk i centralvarmeanlæg eller armaturer. Der kan for eksempel måles differenstryk i ventiler, varmevekslere, rørspiraler og lignende installationer. Også her kan differenstryk sommetider kaldes ved andet navn, for eksempel betegnelsen tryktab eller trykfald.

Når der angives et maksimalt differenstryk for en ventil, er det for at sikre ventilens lukkeevne.

differenstryk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *