Energimærkning pris

Energimærkning pris

Alle boliger på mere end 60 m2 skal have en energimærkning, der viser at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Men en energimærkning pris kan være svær at skaffe, for hvornår gælder den for hvad, og hvad skal den indeholde? Vi giver dig nogle af svarene her. Danakon kan give dig resten.

Om Energimærkning pris

De fleste bygninger der anvendes til enten beboelse eller erhverv skal have en energimærkning pris ved salg eller udleje. Også nyere sommerhuse. Hvis ejendommen er mere end 1000 m2, skal den altid have en gyldig energimærkning pris, uanset om den skal sælges eller udlejes eller ikke.

Boliger der er undtaget en energimærkning pris er ældre sommerhuse, tilbygninger, garager, fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2 og andre lignende mindre byggerier. Fredede bygninger skal heller ikke have en energimærkning pris, men bevaringsværdigige bygninger skal. Der er altså rigtig mange faldlemme at holde øje med, og vi anbefaler at I altid kontakter Danakon for rådgivning, hvis I er i tvivl. Her giver de al den nødvendige rådgivning og vejledning, og kan også formidle kontakt til fagkyndige og stå for selve energimærkning pris arbejdet.

energimærkning-pris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *