Formueforvalter

Formueforvalter

Du behøver ikke selv være ekspert i formueforvalter når du henvender dig til Secure Capital. Det er derfor de er her. For at sikre dig den bedste investering og formuepleje. Derfor indebærer deres formueforvalter naturligvis også, at de kun placere dine midler efter afprøvede og succesfulde investeringsmodeller, der sikrer dig et godt afkast. Dette kan de tilbyde fordi de er en uafhængig, uvildig virksomhed, der har takket nej til provisioner fra de store investeringsforeninger. Derfor er de heller ikke afhængige af, eller mere interesseret i at investere dine penge dér, end de er i andre steder. Det vigtigste for dem, er at din formueforvalter bunder i sikkerhed og succes.

 

Succesfuld formueforvalter 

En af de mest berømte teorier inden for formueforvalter er CAPM-teorien, der er udviklet i 1952 af Harry Markowitz og finjusteret over et årti senere af andre store formueforvaltning eksperter, herunder William Sharpe. CAPM beskriver forholdet mellem risiko og forventet formueforvalter afkast, og tjener som model for prisfastsættelse af risikofyldte værdipapirer. Teorien siger at det forventede afkast af et værdipapir eller en portefølje er lig renten på en risikofri sikkerhed plus en risikopræmie. Hvis dette forventede afkast ikke opfylder eller slår ens afkastkrav, bør der ikke foretages en investering heri.

formueforvalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *