Formueforvalter

Formueforvalter

Hvilke arbejdsopgaver har en formueforvalter? En formueforvalter er en person der administrerer en given formue, med henblik, og formål, på at øge formuen. En formueforvalter foretager de formuedispositioner, som med hans ekspertise, forventes at ville optimere afkastet, samtidig med at tage hensyn til den risikovillighed den givne virksomhed eller person ønsker at tage. Selve udtrykket formueforvalter, eller i dagligdagssprog bare investeringsrådgiver, refererer således til den person som tager sig af at forvalte formuen.
I bund og grund er der intet minimums beløb du skal have for at søge en formueforvalter til at varetage dine investeringer. Dog kan man bruge sin sunde fornuft og indregne afgifter, kurtage, samt tiden man investerer i selve forløbet.

Bagom en formueforvalter

Formueforvaltning dækker over forvaltning af formue, udført af professionelle af forskellige værdipapirer.
Disse kan være obligationer, aktier, eller andre typer værdipapirer. Disse kan også være andre aktiver såsom fast ejendom som er populært at investere i og med disse år. Målet med formueforvaltning er grundlæggende at bruge ovenstående til at forvalte formuen på bedst mulige måde, til gavn for den pågældende investor. En investor kan være en privatperson, såvel som det kan være store nationale og internationale institutioner såsom virksomheder, pensionskasser, forsikringsselskaber, samt uddannelsesinstitutioner og mange andre.

formueforvalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *