Formueforvalter

Formueforvalter

Du har måske hørt udtrykket formueforvalter før, men ikke tænkt nærmere over hvad den titel indebærer? Hvis det er tilfældet, så er det kommet til det helt rette sted. Jeg vil prøve at gøre dig klogere på hvilket slags arbejde en formueforvalter laver. Hvis vi starter med at definere ordet, så kommer vi meget tæt på en beskrivelse. En formueforvalter er en person der forvalter formuer. At forvalte er i den danske ordbog beskrevet som en person der ” tager vare på” ” administrerer” eller ”bestyrer”. Det betyder i bund og grund en person der tager vare på din formue, og forsøger at forvalte/øge den bedst muligt efter formueejerens ønsker og risikovillighed.

 

Hvornår skal jeg bruge en formueforvalter

På den lange bane er der mange penge at hente i at overlade forvaltningen af din formue til en formueforvalter. En tommelfingerregel er dog at du gerne skal have minimum 800.000 kroner at kunne lade en formueforvalter arbejde med. Du skal bruge en formueforvalter når du ikke selv har tid, eller kendskab til at forvalte din formue på den optimale måde

formueforvalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *