Formueforvalter

Formueforvalter

Du har en formue og den vil du gerne yngle. Det er her at du tager fat i en formueforvalter.

En formueforvalter vil gøre sit bedste, og det er godt, på at forklare dig hvorfor du skal vælge at arbejde med ham/hende. Hvordan er deres måde at håndtere en formue på bedre end andres, og disse fordele er selvfølgelig hvad der skal overbevise dig om at arbejde med ham/hende. I tager en seriøs snak om hvordan formuen skal investeres i forhold til fordelingen af investeringer. Der tages højde for ting som skatteforhold, hvilken tidshorisont man er interesseret i, og selvfølgelig hvor villig man er til at risikere dele af sin formue, for et højere afkast.

 

Hvor arbejder en formueforvalter?

En formueforvalter har sin daglige gang i en investeringsforening der kun beskæftiger sig med dette emne. Denne person har en uddannelse indenfor dette, og oftest mange års erfaring indenfor formueforvaltning. Disse investeringsbanker, eller investeringsforeninger, giver råd til virksomheder vedrørende strategi, og har deres største speciale i køb og salg af obligationer og aktier, samt andre værdipapirer.

formueforvalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *