Formueforvaltning

Formueforvaltning

Formueforvaltning – også kaldet penge forvaltning, porteføljepleje eller private banking – dækker professionel ledelse af forskellige værdipapirer og aktiver, såsom obligationer, aktier, fast ejendom og andre værdipapirer. Korrekt formueforvaltning har til formål at opfylde særlige investeringsmål til gavn for investorerne. Disse investorer kan være individuelle investorer – kaldet private investorer – der har bygget investeringskontrakter med fondsforvaltere, eller institutionelle investorer, der kan være pensionskasser selskaber, regeringer, uddannelsesinstitutioner eller forsikringsselskaber.

Formueforvaltning services inkluderer aktivallokering, regnskabsanalyse, udvælgelse af aktier, overvågning af eksisterende investeringer og implementeringsplan.

 

Formueforvaltning gjort uafhængig og kompetent

I Secure Capital vil du som formueforvaltning kunde have adgang til et erfarent og specialiseret hold af medarbejdere, som er klar til at rådgive dig om formueforvaltning, samt til at håndtere og udvikle din formue. Secure Capitals formueforvaltning tilbyder uvildig formuerådgivining og sparring på investeringer, samt løbende risikoanalyse af dine samlede investeringer. Du kan være sikker på altid at modtage en saglig og dybdegående service og analyse af din nuværende situation, samt hvilke muligheder der kan skabes for dig, under hensyntagen til de aktuelle risikoer på markedet.

formueforvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *