Formueforvaltning

Formueforvaltning

Formueforvaltning er investeringsrådgivning, der inkorporerer finansielle planlægning, investeringer af porteføljeforvaltning og en række aggregerede finansielle tjenesteydelser. Formueforvaltning omfatter bl.a. råd om brugen af forskellige ejendomme, køretøjer og arv.

Hos Secure Capital er formålet at sikre deres kunder et langsigtet, økonomisk afkast.  Secure Capital benytter sig af velkendte investeringsteorier indenfor formueforvaltning, der har tjent virksomheden gennem en længere årrække.

 

Secure Capital hjælper dig med formueforvaltning!

Secure Capital benytter sig bl.a. af en portefølje ud fra Markowitz ”CAPM-teori”, der er en Nobelprisbelønnet investeringsmodel. Ifølge modellen, bør rationelle formueforvaltning investorer benytte sig af spredning til at optimere deres porteføljer. Derigennem kan man finde frem til de investering, der giver det bedst mulige afkast i forhold til risikoen ud fra statistiske beregninger.

Derudover har Secure Capital ladet sig inspirere af David Swensens ”Yale-model”, der har centraliseret sin teori omkring aktiv sammensætning, timing og udvælgelse af enkeltaktiver. Den effektive model, har desuden vist sig at give et gennemsnitligt afkast på imponerende 16 procent.

Også Warren Buffetts måde at tænke på som investor, er inkorporeret hos virksomheden, der bygger på filosofien omkring kvalitet, vedholdenhed og positionering ud af kriser på markedet, ved at være forkant med mulighederne på markedet, har Secure Capital ladet sig hengive af.  Denne kombination er elementer, er Secure Capital overbeviste om, er en ideel mulighed for at benytte til fordel for deres kunders formueforvaltning.

formueforvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *