Formueforvaltning

Formueforvaltning

Når der er tale om formueforvaltning, findes der både en aktiv og en passiv måde at arbejde med formueforvaltning på.

Aktier, obligationer, valutaer, råvarer og indeksinvesteringsforeninger er alle såkaldte passive investeringsprodukter inden for formueforvaltning. Dette gælder både hvis det er dele af din formue der investeres, samt den hele. Selve udvælgelsen og sammensætningen af disse investeringsprodukter (formueforvaltning) kan dog være både en passiv og en aktiv proces.

 

Uvildig formueforvaltning gjort nemt

Ønsker man at arbejde med sin formueforvaltning, er det vigtigt at gøre det uvildigt, så man undgår høje, unødige omkostninger. Bankejet investeringsforeninger er som oftest en aktiv formueforvalter, med høje gebyrer og omkostninger til følge, samt større risiko. Dette sker fordi din formueforvaltning både har øget markedsrisiko (aktierne der går op og ned) samt forvaltningsrisiko (din formueforvalter tager fejl).

For at minimere denne risiko, bør du vælge en uvildig formueforvaltning som for eksempel Secure Capital, der varetager deres kunders formueforvaltning uvildigt og effektivt. Her arbejder de med velkendte og sikre teorier, der sikrer dig det bedste afkast af din formueforvaltning, og en personlig og åben service.

formueforvaltning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *