Formueforvaltning

Formueforvaltning

I Secure Capital er hovedservicen den investeringsmæssige forvaltning – porteføljeplejen – som du som kunde betror dem. Hver dag administrerer Secure Capital formueforvaltning for mange danske investorer og kunder, og der lægges vægt på fuld gennemsigtighed, adgang til detaljeret information og en tæt dialog med din formueforvalter.

 

Formueforvaltning og spidskompetencer

Secure Capital opererer med en handelsfuldmagt fra dig, således at de kan tage sig af din formueforvaltning og de faktiske transaktioner ikke behøver stjæle af din tid. I indgår en nærmere aftale om hvilke rådighedsområder Secure Capital får rettigheder over, og dernæst sikrer den gennemsigtige og sikre gebyrstruktur og profil som uafhængig leverandør af formueforvaltning at dine omkostninger såvel som risikoer minimeres.

En af Secure Capitals spidskompetencer er aktivallokering, hvor der arbejdes professionelt med at sikre dig det bedst mulige afkast ved at placere din formueforvaltning i aktier, obligationer eller andre kategorier som passer til både din situation og markedet. Dette kræver løbende overvejelse og handling, som Secure Capital tager ganske seriøst, i arbejdet på at give dig det bedste afkast og den mindste risiko for din formueforvaltning.

formueforvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *