Formueforvaltning

Formueforvaltning

Formueforvaltning kan defineres som en koordineret aktivitet af et individ eller en organisations formue til at realisere værdi fra aktiver. Et aktiv defineres derimod som værende et element, der har potentiale eller en faktisk værdi for et individ eller en organisation. Særligt involverer formueforvaltning dog afvejningen af omkostninger, muligheder og risici mod det forventede afkast af aktier og obligationer, der kan fører til de organisatoriske mål. Denne afvejning kan en formueforvalter hos Secure Capital være behjælpelig med at observere over både kortsigtede, men specielt langsigtede investeringsperioder.

Formueforvaltning som investeringsmetode

Hvis du eller din virksomhed overvejer at investere jeres aktier og obligationer gennem formueforvaltning, er det klart det rette valg hos Secure Capital. Særligt herunder, er alternative investeringer er en attraktiv investeringsmetode, da alternative investeringer er forbundet med en relativ lav risiko, men om muligt, et højt afkast. Dog skal man ved alternative investeringer forvente en længere tidshorisont for at kunne få et fordelagtigt afkast. Alternative investeringer svinger dog ikke i takt med de traditionelle investeringer og virker derfor mere stabile i forhold til et individ eller en organisations mulige afkast.

formueforvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *