Hvad er kapitalforvaltning?

Hvad er kapitalforvaltning?

Kapitalforvaltning er defineret i den danske ordbog som når en virksomhed/person råder over et større beløb, som ønskes forvaltet individuelt af en professionel portefølje forvalter. Danmark er førende inden for en del aspekter af økonomiske forhold. Inden for kategorien kapitalforvaltning er det ikke anderledes. Faktisk er de danske investeringsfonde helt i Europa toppen når det kommer til at præstere solide afkast på kapitalforvaltning. Det er faktisk så godt, at selve branchen har fordoblet deres markedsandel i Europa indenfor de sidste 10 år.

Der er mange ord for dét at pleje velhavende personers formuer: Kapitalforvaltning, private ban-king, wealth management og mange flere. Formuepleje og kapitalforvaltning bruges ofte i flæng, men der er i hvert fald i sproglig sammen¬ hæng afgørende forskelle. I juni 2009 overtog BlackRock Barclays hele kapitalforvaltning, Barclays globale investorer (BGI) for 13,5 MIA.. Amerikanske dollar og blev dermed verdens største kapitalforvaltere før UBS (2 Trillioner af dollars) på. Med BGI, en af de vigtigste leverandør af ETF – iShares – skiftede hænder.

Hvad er kapitalforvaltning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *