Hvad skal jeg bruge formuepleje til?

Hvad skal jeg bruge formuepleje til?

 

Selve den aftale der bliver indgået mellem Secure Capital og dig giver os ret til at forvalte en given beholdning af værdipapirer. Alt sammen bliver aftalt efter før indgåede møder hvor der bliver aftalt blandt andet faste rammer. Der bliver diskuteret forskellige aspekter såsom over og undergrænser for selve værdi beholdningens aktieindhold, samt kontanter og obligationer. Et andet vigtigt aspekt er at der bliver en enighed om selve risikoen i plejen. Derefter vil Secure Capital købe og sælge værdipapirer, alt sammen indenfor de rammer der er blevet aftalt

Du skal vælge formuepleje hvis du hverken har tiden, eller kompetencerne til at styre dine værdipapirer tilstrækkeligt. Langt de fleste mennesker har godt af at få plejet deres formue.

Hvad skal jeg bruge formuepleje til?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *