Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hos KLINGER Danmark er de eksperter i hydrostatik og hydrostatisk tryk. Har du brug for måleapparater og tilbehør der kan sørge for at angive et specifik hydrostatisk tryk kan du med ro i sindet kontakte KLINGER og få både produkter af højeste kvalitet, som er gennemtestet løbende, men også råd og vejledning til at skabe det bedste og mest sikre resultat for dit arbejde.

Ordet hydrostatisk kommer af ”hydro” der betyder vand og en afledning af det græske ”stasis” der betyder ”hvile” eller ”stilstand”. Dette giver også god mening, når man ved at en hydrostatisk ligevægt forstyrres når væsker eller gasser er i bevægelse. En beskrivelse af dette fænomen kaldes for hydrodynamik og læren om emnet kaldes hydrostatik.

Hydrostatisk tryk vil altid være i ligevægt når det på et givent niveau er proportionalt med massen af den overliggende væske eller gas. Et hydrostatisk tryk aftager med højden, idet et hydrostatisk tryk vil være i ligevægt/hvile i et tyngdefelt hvor tyngdekraften på en del af væsken eller gassen balanceres af en modsat rettet kraft fra trykfeltet.

Hydrostatisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *