Hydrostatisk

Hydrostatisk

Når man hører ordet hydrostatisk tænker mange måske som det første, hvad det ord egentlig betyder. I fagsprog er hydrostatisk en betegnelse for væskers tryk under bestemte forhold. For eksempel kan vi tage et eksempel, som når vi svømmer i havet. Her presser luften ved havoverfladen os ned på 1 bar. Det er dog ikke noget vi lægger mærke til, når vi ligger der og padler, fordi væsken i vores egen krop presser udad med den samme kraft, så trykket udlignes. Svømmer vi derimod lidt ned under overfladen kan vi mærke et øget pres på lunger og trommehinde. Dette sker på grund af en stigning i det hydrostatiske tryk. Jo dybere vi kommer ned des større hydrostatisk tryk vil vi opleve.

Et ord med græske rødder

Ordet hydrostatisk kommer af det græske ’hydro’, der betyder vand og af ’stasis’ som betyder hvile eller stilstand. Pludselig giver ordet egentlig ret god mening, når man ved, at en hydrostatisk ligevægt forstyrres, når væsker eller gasser er i bevægelse. En beskrivelse af dette kalder man for hydrodynamik og læren om selve emnet kaldes hydrostatik.

Hydrostatisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *