Hydrostatisk

Hydrostatisk

Hvis man kender Newtons love, må kræfter der påvirker et rumfang af væske eller luftarter, og som ikke er bevægelse eller I en konstant retlinet bevægelse, helt udligne hinanden. Er kraften nedadrettet, må der altså per definition også være en opadrettet kraft af samme styrke. Dette bringer os frem til ordet hydrostatisk, idet Newton havde ret. Et hydrostatisk tryk stiger i forhold til dybden målt fra overfladen. Er væsken inde i en beholder, kan man placere et måleobjekt, der kan måle, hvor det hydrostatiske tryk opstår. Hydrostatisk tryk vil altid være i ligevægt, når det på et givent niveau er proportionalt med massen af den overliggende væske eller gas. Et hydrostatisk tryk vil være aftagende med højden, idet et h tryk vil være i ligevægt eller i hvile indenfor et tyngdefelt, hvor tyngdekraften på en del af væsken eller gassen balanceres af en modsat rettet kraft fra trykfeltet.

Hydrostatisk kommer af græsk

Ser man nærmere på selve ordet, vil man opdage at hydrostatisk kommer af hydro, der betyder vand og af det græske stasis, der betyder stilstand eller hvile. Dette giver god mening, når man ved, at en hydrostatisk ligevægt forstyrres, når væsker eller gasser er i bevægelse. Dette fænomen beskrives også som hydrodynamik og selve læren om emnet kaldes hydrostatistik.

Hydrostatisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *