Hydrostatisk

Hydrostatisk

Ifølge Newtons love må kræfter, som påvirker et rumfang af væske eller luftarter, og som ikke er bevægelse eller i konstant, retlinet bevægelse, helt udligne hinanden. Er der en nedadrettet kraft, må der per definition også være en opadrettet kraft af samme styrke. Det bringer os frem til ordet hydrostatisk.

Om Hydrostatisk

Hydrostatisk ligevægt eller en hydrostatisk balance fremkommer når sammenpresningen af en væske, kuftafter eller et fast legeme modvirkes af en trykgradient som skaber en trykgradientkraft i den modsatte retning. Når disse to elementer netop afbalancerer hinanden, er der tale om hydrostatisk balance/ligevægt.

Hydrostatisk ligevægt kan fremkomme flere steder og er et begreb der bruges i alt fra astrofysik og planetgeologi til arbejde med væsker og gasser i mere jordnære forbindelser, fx i det maritime system. Og selvom hydrostatisk ligevægt handler om matematiske beregninger og lange formler, behøver du heldigvis ikke være ekspert på området. Du kan nøjes med at kontakte KLINGER Danmark, som vil agere ekspert for dig, og altid kan hjælpe med både produkter og måleudstyr af hydrostatisk ligevægt og trykmålinger, samt råd og vejledning til enhver situation omkring hydrostatisk balance

hydrostatisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *