Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning

Her I firmaet har vi for nyligt talt om investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. Der findes efterhånden mange betegnelser for de to ord, men vigtigheden er den samme. Vi har læst nærmere hos Secure Capital. For dem er det aller vigtigste, at de kan forvalte deres kunders formue, således at de giver det største og mest attraktive afkast. De har derfor et skarpt fokus på kvalitet og lav risiko og gør brug af anerkendte og velafprøvede teorier om investering, og har gjort det lige siden de startede. Foruden disse teorier, har Secure Capital også selv udviklet en række teorier, som de også benytter i praksis. Når det kommer til investeringsrådgivning, handler det først og fremmest om at give personlige anbefalinger til kunder, der finder sted enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter.

Kapitalforvaltning og dets forcer

Kapitalforvaltning er blot et af de ord, der bruges om det at pleje en formue og skabe afkast. Formuepleje er også meget brugt. Selvom ordene tit linkes som havde de samme betydning, er forskellen faktisk stor – i al fald sprogligt. Kapitalforvaltning er, når en virksomhed eller en person i virksomheden råder over et større beløb, som deres kunder ønsker forvaltet af en professionel. En ekstra bonus er, at de i Secure Capital har mange dygtige ansatte, med flere års erfaring indenfor både kapitalforvaltning og formuerådgivning og investeringsrådgivning.

Investeringsrådgivning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *