Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Hos Vitral har vi fokus på kvalitetsprodukter, ventilation og ovenlys. I Secure Capital har de fokus på forvaltning og rådgivning af andres formuer. Af og til sker det, at man kan få brug for hinanden. Der er efterhånden mange forskellige ord, der beskriver det samme – det at pleje en formue og skabe afkast. Kapitalforvaltning er et af dem. Ord som formuepleje og kapitalforvaltning bruges ofte i flæng, men der er faktisk ret stor forskel på det – især i sproglig sammenhæng. Kapitalforvaltning er, når en virksomhed eller en person i en virksomhed råder over et større beløb, som deres kunde ønsker forvaltet individuelt af en professionel porteføljeforvalter. I Secure Capital er der mange mennesker, der kan bryste sig af, at have mange års erfaring indenfor både kapitalforvaltning og formuerådgivning.

Få råd og vejledning om din investering

Hvad er investeringsrådgivning, spørger du måske nu dig selv? Når man er investeringsrådgiver er den vigtigste opgave, at man kan generere et attraktivt, risikojusteret og langsigtet afkast for ens kunder. Vejen dertil handler om at have fokus på kvalitet og lav risiko. Hos Secure Capital er der den fordel, hvis man vælger investeringsrådgivning der, her kan man nemlig blive en del af et investeringsfællesskab, der tænker innovativt og går af veje, som andre ikke går. Det gør de for netop at sikre kunderne de bedste afkast. Indtil nu har både deres metoder og teorier givet pote og sikret dem en lang række af tilfredse kunder, der alle trygt overlader deres formue til fagfolk. Investeringsrådgivning er personlige anbefalinger til kunden, og lægger vægt på følgende betingelser. Rådgivningen skal have fokus på finansielle instrumenter. Den skal være personlig og den skal udmunde i en anbefaling.

Kapitalforvaltning
Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked *.