Pressostater

Pressostater

Pressostater har altid spillet en vigtig rolle I overvågningen af rørsystemer. De indeholder hydraulik og kølevæsker, og er ligesom mange andre pneumatiske systemer sikret med en trykafbryder. Men hvad er egentlig meningen med en åpressostat og hvorfor er den så vigtig, når det kommer til styrings- og overvågningsopgaver? Pressostater kan forklares som en slags kontakt eller switch, der er styret af lufttryk. Det kan gælde både trykindfald og trykstigning.

Elektriske eller mekaniske pressostater?

Uanset om der er tale om en mekanisk eller en elektronisk omskifter, er udgangspunktet fra en pressostat altid et binært signal. Man kan egentlig sige, at pressostater er inaktive, indtil det indstillede skiftepunkt nås, hvorved trykket udløser kontaktsignalet og ændrer udgangens status. Kort forklaret slutter og bryder en pressostat et elektrisk kredsløb, når der er defineret et skiftepunkt.

Pressostater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *